Menu
A+ A A-

ClearLake – mikrobiologiczne oczyszczanie i pielęgnacja wody

ClearLake – mikrobiologiczne oczyszczanie i pielęgnacja wody

Zakres zastosowania

Stosowanie zalecane jest do zapoczątkowania mikrobiologii w nowo zbudowanym stawie , w filtrach po wymianie lub oczyszczeniu wkładów filtracyjnych, w wodach silnie zmąconych, do rozkładu toksyn, stosowaniu środków medycznych.

 

Działanie

ClearLake wspomaga dzięki kombinacji mikroorganizmów potencjał biologicznego samooczyszczania w stawie ogrodowym. Biologiczny rozkład opadniętych liści, obumarłych roślin, odchodów ryb, resztek karmy lub nawozów uaktywniany jest poprzez dodanie do wody ClearLake, a system stawu ustabilizuje się na długi czas. ClearLake wspiera równowagę biologiczną stawu i przeciwdziała procesom gnilnym i powstawaniu trujących gazów w stawie. ClearLake sprawia, że woda jest naturalnie czysta i zdrowa oraz wspiera wzrost roślin. ClearLake bazuje na zawartych w nim specjalnie wyhodowanych mikroorganizmach, które rozkładają i mineralizują wprowadzone do stawu zanieczyszczenia (kwas moczowy, oleje, tłuszcze, celuloza…). W rezultacie tworzy się naturalnie wyglądająca woda w stawie, pozostająca w równowadze biologicznej. Ponadto rozkładowi ulegają toksyny (azotyny, amoniak…), co poprawia jakość życia mieszkańców stawu.

Zastosowanie

a) Optymalny czas
ClearLake można stosować, gdy temperatura wody przekracza 10 °C. Filtr ultrafioletowy należy wyłączyć na kilka dni – dopóki mikroorganizmy zawarte w ClearLake nie zasiedlą stałego podłoża – ponieważ promienie ultrafioletowe mają szkodliwe działanie na organizmy!

b) Sposób stosowania
Jeżeli staw wyposażony jest w filtry, to należy wprowadzić do nich około połowy zalecanej ilości ClearLake, drugą połowę należy rozsypać równomiernie po powierzchni stawu. Jeżeli staw nie posiada filtra, to całą ilość ClearLake należy równomiernie rozsypać na powierzchni stawu.
Aby zatrzymać silny i gwałtowny rozwój glonów, należy stosować ClearLake tak, jak opisano w punkcie "Dozowanie" i powtórzyć zabieg po 14 dniach. Przy intensywnym i uporczywym rozwoju glonów mikroorganizmy nie są w stanie opanować w krótkim czasie dużej ilości substancji odżywczych.
W celu wsparcia mikrobiologii absolutnie konieczna jest odpowiednio wysoka twardość węglanowa. Osiągnięcie jej możliwe jest w każdej chwili poprzez dodanie środka OptiLake, podstawowego produktu do pielęgnacji stawów z programu pielęgnacji firmy Lavaris Lake. W idealnym przypadku trzeba zastosować OptiLake dla zapewnienia podstawowych potrzeb stawu łącznie z roślinami i żywymi organizmami jak też SeDox w celu długotrwałego związania fosforanów i dostarczenia tlenu dla mikroorganizmów.
"Oczyszczający efekt" można osiągnąć drogą biologiczną już po kilku dniach. W ciężkich przypadkach – przy silnym zanieczyszczeniu stawu – na efekt trzeba poczekać nawet kilka tygodni.

c) Dozowanie
50 g ClearLake wystarcza na 1.000 litrów (1 m³) wody w stawie.
Pierwsze zastosowanie powinno mieć miejsce wiosną na początku sezonu. Z reguły udaje się wtedy opanować pierwszy rozwój glonów. Kolejny zabieg powinien nastąpić po około 3 – 4 miesiącach latem. Dalsze dozowanie zaleca się przeprowadzić jesienią – na krótko przed końcem sezonu – aby wspomóc rozkład dostających się do stawu zanieczyszczeń.

Zalecenia

a) Ograniczone działanie
Zalecamy regularne kontrole parametrów wody, np. odczynu pH i twardości węglanowej , przy pomocy zestawu testowego z walizki AquaCheck. Jeżeli odczyn pH wykracza poza zakres 7,5 – 8,5, woda w stawie jest biologicznie niezrównoważona, a aktywność zawartych w środku ClearLake poważnie ograniczona. W takim przypadku należy poprzedzić dodawanie ClearLake zastosowaniem OptiLake, aby osiągnąć optymalny zakres odczynu pH.

b) Wzajemne działanie z innymi produktami
Należy zrezygnować z poprzedzającego lub równoczesnego stosowania chemicznych środków
uzdatniających wodę i/lub medykamentów dla ryb, gdyż spowoduje to wyłączenie aktywności aktywności mikroorganizmów. Jeżeli zastosowano środki chemiczne, należy stosować ClearLake dopiero po upływie 5 – 10 dni.

Opakowania handlowe

ClearLake dostępne jest w następujących opakowaniach: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg.
Składować w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera! Chronić przed dziećmi!

Wszystkie zastosowane mikroorganizmy mieszczą się w klasie bezpieczeństwa 1 i nie stanowią zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska!

Login or Register