Menu
A+ A A-

FAQ

Na tej stronie przytaczamy pytania, które zostały wyjaśnione przez hotline Lavaris Lake. Z biegiem czasu powstanie tu prawdziwe archiwum, kącik czytelniczy dla klientów i zainteresowanych, którzy będą chcieli lepiej poznać zagadnienia związane z pielęgnacją stawów. Być może i Państwo znajdą tutaj coś interesującego lub wręcz odpowiedzi na pytania, które Państwa obecnie nurtują.

 1. Od kilku dni woda w moim stawie brzebarwiona jest na ciemnozielono i bardzo pogorszyła się jej przejrzystość. Z czego to może wynikać?
 2. Posiadam staw o powierzchni 10 m3, w którym znajduje się ok. 40 ryb. Ile mogę trzymać maksymalnie ryb w takim stawie?
 3. Planuję budowę stawu w ogrodzie. Kiedy już będzie gotowy, planuję obsadzić strefy brzegowe roślinnością wodną. Czy mam w tym celu użyć ziemi ogrodowej lub ziemi do kwiatów?
 4. Posadziłem wiosną lilie wodne w moim stawie. Jednak lilie rosną bardzo wolno i daleko im do pięknego wyglądu czy też spodziewanego bujnego kwitnienia. Co mogę zrobić?
 5. Używam od 2 lat filtra w stawie. Niedawno jeden z przyjaciół powiedział mi, że filtr w stawie zatrzymuje nie tylko zawiesiny, ale także przyspiesza rozkład niektórych substancji szkodliwych dla ryb. Czy to prawda?
 6. Dowiedziałem się już z kilku źródeł, że zastosowanie tzw. filtrów UV może być skutecznym środkiem przeciwko rozwojowi glonów w moim stawie. Na co powinienem zwrócić uwagę wybierając takie urządzenie ?
 7. W ogrodzie posiadam ogromny zbiornik na wody opadowe zbierane z mojego dachu, aby następnie uzupełniać tą wodą ubytki w stawie. Czy jest coś, na co powienienem uważać przy takim rozwiązaniu?
 8. Nie chcemy spuszczać wody na zimę z naszego stawu. Co powinniśmy zrobić, aby staw był także atrakcyjny zimą i aby nie doszło do jakichś większych problemów dla organizmów żywych i roślin w stawie?
 9. W naszym stawie często dochodzi do zmętnienia wody. Testery do pomiaru odczynu pH i twardzości węglanowej KH wskazują normalne wartości. Nasze ryby są bardzo aktywne, a na roślinach nie widać negatywnych zmian. Jaka może być przyczyna tego mętnienia i jak można temu przeciwdziałać?
 10. Posiadam staw od kilku lat i jak dotąd nie miałem problemu z glonami. Wiosną wstawiliśmy dla dekoracji kamienie pochodzące z rozbiórki starej stajni. Od tej pory w stawie są ciągle glony. Czy może mieć to związek z kamieniami?
 11. Posiadamy mały staw, który głównie zasilany jest wodą opadową. Niestety rośliny rosną w nim słabo, a ryby poruszają się bardzo wolno. Z czego to może wynikać? Przecież deszczówka jest wodą o dobrej jakości.

 

Pytanie:
Od kilku dni woda w moim stawie brzebarwiona jest na ciemnozielono i bardzo pogorszyła się jej przejrzystość. Z czego to może wynikać?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Ciemnozielona, mętna woda z reguły jest efektem gwałtownego rozwoju glonów. Przeważnie można to stwierdzić na podstawie zbyt wysokiego odczynu pH (często ponad 9) i za niskiej twardości węglanowej wody w stawie. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie środka ograniczającego rozwój glonów (np. AlgoClear) a następnie dodanie np. środka OptiLake dla osiągnięcia stabilizacji wody i utrzymania odczynu wody w optymalnym zakresie.

powrót


Pytanie:
Posiadam staw o powierzchni 10 m3, w którym znajduje się ok. 40 ryb. Ile mogę trzymać maksymalnie ryb w takim stawie?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
W zasadzie nie ma ściśle określonej liczby ryb przypadających na 1 metr sześcienny wody. Jednak należy w tym miejscu podkreślić, że im większa jest liczba ryb w stawie, tym trudniej i mozolniej trzeba dbać o czystość i warunki życia w stawie. Jest to zrozumiałe, gdyż zbyt duże zarybienie wiąże się z koniecznością częstszego dokarmiania i większym zanieczyszczeniem wody np. odchodami ryb. Jeżeli nie chcemy poświęcać zbyt wiele czasu na utrzymanie odpowiedniej jakości wody, powinniśmy w sposób kontrolowany zarybiać staw. Zarybienie na poziomie 2 do 3 ryb wielkości dłoni na m3 wody nie powinno przysparzać większych problemów w stawie. Jeżeli zarybiamy mniejszymi lub większymi rybami, to liczba ich może być większa lub mniejsza.

powrót


Pytanie:
Planuję budowę stawu w ogrodzie. Kiedy już będzie gotowy, planuję obsadzić strefy brzegowe roślinnością wodną. Czy mam w tym celu użyć gleby ogrodowej lub ziemi do kwiatów?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Zastosowanie gleby z ogrodu lub wręcz kupowanej ziemi do kwiatów w stawie jest w każdym przypadku niewskazane. Tego typu podłoża zawsze zawierają zbyt dużo substancji odżywczych, co prowadzi do poważnego obniżenia jakości wody oraz z reguły do silnego rozwoju glonów na skutek przedawkowania substancji odżywczych dla glonów. W stawach stosuje się specjalne substraty, których skład dopasowany jest optymalnie do stosowania w stawie. Jeżeli zamierza Pan obsadzić strefy brzegowe stawu, należy zastosować tego typu substraty do stawów.

powrót


Pytanie:
Posadziłem wiosną lilie wodne w moim stawie. Jednak lilie rosną bardzo wolno i daleko im do pięknego wyglądu czy też spodziewanego bujnego kwitnienia. Co mogę zrobić?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Ograniczony wzrost posadzonych wiosną lilii wodnych może mieć dwie przyczyny. Po pierwszy może być tak, że dno stawu, w którym posadzone zostały lilie, nie zapewnia im idealnych warunków. Zdarza się to często w starszych stawach. Osad gromadzący się na dnie w starszych stawach jest najczęściej beztlenowy z uwagi na postępujący rozkład substancji organicznych. Prowadzi to do tego, że posadzone rośliny nie mogą pobierać odpowiednio dużo tlenu lub innych substancji odżywczych poprzez układ korzeniowy. Drugim powodem może być - nawet przy odpowiedniej jakości gruntu w stawie - sytuacja substancji odżywczych zawartych w wodzie. Rośliny w stawie wymagają wyważonego spektrum makro i mikroelementów (takich jak np. żelazo, potas, wapń, mangan itd.). Kiedy w wodzie brakuje lub jest za mało substancji odżywczych dla roślin, może to powodować spowolniony wzrost lub zły wygląd roślin (przeźroczyste bladozielone liście aż do żółknących). W takiej sytuacji zaleca się dodanie wyważonego koncentratu substancji odżywczych (AquaFloraEnergen) dla roślin czyli też dla lilii wodnych.

powrót


Pytanie:
Używam od 2 lat filtra w stawie. Niedawno jeden z przyjaciół powiedział mi, że filtr w stawie zatrzymuje nie tylko zawiesiny, ale także przyspiesza rozkład niektórych substancji szkodliwych dla ryb. Czy to prawda?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Wszystko się zgadza. Oprócz oczyszczania mechanicznego z zawiesin, czyli redukowania zmętnienia wody w stawie, pracujący od dłuższego czasu filtr przyczynia się do redukcji niektórych substancji szkodliwych dla ryb w zbyt dużym stężeniu, np. azotynów czy jonów amonowych. Na porowatym medium stosowanym w filtrze (mata lub specjalna mieszanka luzem) osiedlają się po pewnym czasie maleńkie mikroorganizmy, które ożywiają powierzchnię materiału filtracyjnego. Kolonie mikroorganizmów wyglądają często jak cienka śluzowata błona na materiale filtracyjnym. Te miniaturowe organizmy są w stanie rozkładać rozpuszczone w wodzie jony amonowe jak również azotany i azotyny podczas przepływania wody przez filtr. Proces ten jest analogiczny do procesów stosowanych w biologicznym stopniu oczyszczalni ścieków. Aby zasiedlić mikroorganizmy w nowych filtrach, stosuje się często tzw. startery, czyli pionierskie kultury bakteryjne. Dlatego wypowiedź Pana przyjaciela należy uznać za prawdziwą.

powrót


powrót

Pytanie:
Dowiedziałem się już z kilku źródeł, że zastosowanie tzw. filtrów UV może być skutecznym środkiem przeciwko rozwojowi glonów w moim stawie. Na co powinienem zwrócić uwagę wybierając takie urządzenie?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Te tzw. filtry UV to zwykłe filtry połączone z silnym reflektorem promieni ultrafioletowych o dużej mocy, który naświetla przepływającą wodę. Urządzenia te wykorzystują taki efekt, że promienie świetlne o dużej mocy, jakimi są promienie ultrafioletowe, mogą w krótkim czasie uszkadzać komórki i mikroorganizmy (każdy, kto choć raz przeszedł udar słoneczny, poznał skutki oddziaływania promieni UV). Na bazie takiego takiego sposobu działania urządzenia te są z pewnością bardzo skuteczne w walce z glonami. Jednak należy pomyśleć w tej sytuacji, że bardzo wiele pożytecznych mikroorganizmów i małych żyjątek (planktonu) znajdujących się w wodzie przy okazji ginie bezpowrotnie od naświetlania. Promienie UV nie odróżniają pożytecznych i szkodliwych mikroorganizmów. Dlatego tego typu urządzenia należy używać z zachowaniem ostrożności i raczej skłaniałbym do stosowania biologiczno-ekologicznych środków do kontroli rozwoju glonów.  Jeżeli jednak chce Pan wykorzystać tego typu oczyszczanie wody przy pomocy promieni UV, to urządzenie należy stosować z "bypassem", czyli tylko część strumienia wody powinna przepływać pod lampą lub należy ją włączać co jakiś czas.

powrót


Pytanie:
W ogrodzie posiadam ogromny zbiornik na wody opadowe zbierane z mojego dachu, aby następnie uzupełniać tą wodą ubytki w stawie. Czy jest coś, na co powienienem uważać przy takim rozwiązaniu?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Pana pytanie jest jest bardzo na miejscu. Jeżeli chodzi o założenie, że nieuzdatniona woda opadowa jest najlepszą wodą do uzupełniania ubytków w stawie, to jest to szeroko rozpowszechnione błędne założenie. Deszczówka jest wodą ubogą w minerały. Brakuje w niej np. tak istotnych dla stawu składników jak wodorowęglan wapnia, węglan wapnia i innych istotnych elementów w odpowiedniej ilości. W naszej szerokości geograficznej deszczówka jest zakwaszona na skutek kontaktu w atmosferze ze znajdującymi się tam spalinami transportowymi i przemysłowymi (wszystkim znane jest zjawisko kwaśnych deszczów). Z tego powodu woda opadowa - o ile ma być zastosowana jako do napełnienia stawu - powinna być uzdatniona przed uzupełnieniem ubytków w stawie lub po całkowitym napełnieniu nowego stawu odpowiednim środkiem do pielęgnacji stawu. Zalecam w takich sytuacjach zastosowanie naszego produktu o nazwie ClearLake. Aby równocześnie zredukować ewentualną zbyt dużą zawartość fosforanów, zaleca się dodatkowo zastosowanie środka o nazwie SeDox

powrót


Pytanie:
Nie chcemy spuszczać wody na zimę z naszego stawu. Co powinniśmy zrobić, aby staw był także atrakcyjny zimą i aby nie doszło do jakichś większych problemów dla organizmów żywych i roślin w stawie?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Aby odpowiednio przygotować staw na zimowe miesiące na zakończenie sezonu we wrześniu / październiku - po oczyszczeniu (wypompowanie osadu, usunięcie opadłych liści itd.) - zaleca się zastosowanie SeDox (60 g/m³) dla związania fosforanów. W ten sposób zapobiegamy zakwitowi glonów, który może wystąpić nawet po kilku słonecznych dniach w zimnych miesiącach roku. Do tego przyspieszony rozkład osadu poprzez zastosowanie SeDox powoduje uwalnianie do wody tlenu, co sprzyja rozwojowi roślin i organizmów żywych.
Ponadto dla stabilizacji równowagi biologicznej oraz rozkładu szkodliwych substancji (jony amonowe, azotyny, metale ciężkie) zaleca się jako kolejny zabieg dodanie preparatu OptiLake (100 g/m³)

powrót


Pytanie:
W naszym stawie często dochodzi do zmętnienia wody. Testery do pomiaru odczynu pH i twardzości węglanowej KH wskazują normalne wartości. Nasze ryby są bardzo aktywne, a na roślinach nie widać negatywnych zmian. Jaka może być przyczyna tego mętnienia i jak można temu przeciwdziałać?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Prawdopodobnie ryby poruszają zgromadzone na dnie cząstki mułu (rozkładające się liście, odchody zwierząt, obumarłe części roślin itp.), co prowadzi do zmętnienia wody. W takiej sytuacji zalecamy zastosowanie ClearLake. Specjalnie wyhodowane mikroorganizmy zawarte w tym preparacie rozkładają zanieczyszczenia i uniemożliwiają procesy gnilne i powstawanie szkodliwych gazów. Jeżeli warstwa mułu w Państwa stawie jest większa, zalecamy dodatkowo zastosowanie SeDox. Poprawia on rozkład osadów, co z kolei skutkuje zwiększeniem zawartości tlenu w wodzie. Poza tym SeDox wiąże fosforany, główne źródło pokarmowe dla glonów i w ten sposób zapobiega rozwojowi glonów.
Prawdopodobnie mimo to w Pana stawie występuje problem jakości wody. Dla uzyskania precyzyjnych wyników pomiarowych jakości wody oferujemy, oprócz wnikliwej analizy wody, także walizkę AquaCheck. Zawiera ona zestaw badawczy, za pomocą którego można dokładnie określić odczyn pH, twardość węglanową KH oraz zawartość azotynów. Ponieważ testery te można używać wielokrotnie, można poprzez regularne kolejne pomiary obserwować wahania wartości i dzięki temu w porę reagować na zmiany jakości wody i w razie potrzeby stabilizować jej jakość stosując OptiLake

powrót


Pytanie:
Posiadam staw od kilku lat i jak dotąd nie miałem problemu z glonami. Wiosną wstawiliśmy dla dekoracji kamienie pochodzące z rozbiórki starej stajni. Od tej pory w stawie są ciągle glony. Czy może mieć to związek z kamieniami?

Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
Kamienie naturalne, podobnie jak niektóre gatunki betonu czy cementu, mogą latami uwalniać fosforany do wody.  Prawdopodobnie w tym przypadku chodzi jednorazowy ładunek, który wynika z wypłukania. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to można rozwiązać ten problem stosując jednorazowo SeDox, nasz środek do wiązania fosforanów.
Jeżeli problem ten pojawi się w nasileniu po upływie 6 do 8 tygodni, czyli po ustaniu aktywności SeDox, radzimy usunięcie tych kamieni z wody. Jeżeli nie chcecie Państwo usuwać kamieni, należy regularnie dodawać do wody SeDox, aby długoterminowo przeciwdziałać rozwojowi glonów poprzez systematyczne wiązanie stale uwalnianych do wody fosforanów. Aby zapobiegać rozwojowi glonów lub aby zlikwidować już występujące glony, należy dodatkowo zastosować środek AlgoClear.

powrót


Pytanie:
Posiadamy mały staw, który głównie zasilany jest wodą opadową. Niestety rośliny rosną w nim słabo, a ryby poruszają się bardzo wolno. Z czego to może wynikać? Przecież deszczówka jest wodą o dobrej jakości.
Odpowiedź specjalistów Lavaris Lake:
W stawach zasilanych głównie deszczówką, na podstawie naszych doświadczeń, występuje zbyt niska twardość węglanowa KH, której wartość często jest poniżej 5° dH. Ponieważ twardość węglanowa wpływa na odczyn pH, może w bardzo krótkim czasie dochodzić w tym zbiorniku do niebezpiecznego załamania równowagi. Nierzadko dochodzi do wytwarzania się substancji trujących dla ryb. Tutaj należy koniecznie zastosować do uzdatniania wody środek OptiLake. W zależności od twardości węglanowej bardzo często konieczne jest zastosowanie podwójnej dawki, aby wodę doprowadzić do równowagi biologicznej. Aby zapewnić odpowiednią ilość substancji odżywczych dla roślin, niezbędne jest zastosowanie środka AquaFloraEnergen. Wskaźniki jakości wody należy badać regularnie (np. za pomocą zastawu walizkowego AquaCheck)!

powrót

Tagged under: Support FAQ Fragen

Login or Register