Menu
A+ A A-

o firmie

Woda – źródło życia !

W wodzie już przed milionami lat rozwinęły się rośliny i zwierzęta a później też my sami. Woda w stawach ogrodowych, ozdobnych i kąpielowych a także w biotopach jest zatem podstawowym i ważnym elementem i uczestniczy we wszystkich istotnych dla życia procesach wymiany między roślinami a zwierzętami. Dlatego powinna zawierać możliwie jak największą różnorodność rozpuszczonych substancji, mikroelementów i gazów, w odpowiedniej ilości i proporcjach. Tylko w ten sposób w naszych wodach może rozwijać się właściwie funkcjonujące zbiorowisko życia. Przy pomocy produktów firmy Lavaris Lake można rozwiązać 98% potencjalnych problemów występujących w wodach.

Sposób postępowania jest w miarę prosty: Przy pomocy precyzyjnego walizkowego zestawu badawczego AquaCheck można uzyskać w prosty sposób i szybko dokładne dane dotyczące stanu wód. Można też skorzystać z naszego niedrogiego serwisu analitycznego: Zamawiacie Państwo u nas telefonicznie, faksem lub mailem butelkę do analizy i napełnioną wysyłacie z powrotem na nasz adres. Nadesłana próbka wody zostanie zbadana przez naszych specjalistów w naszym profesjonalnym laboratorium. Raport o stanie wody wraz z kompletnymi zaleceniami rozwiązania ewentualnych problemów daje jasność i wskazuje drogę postępowania z zastosowaniem produktów pielęgnacyjnych firmy Lavaris Lake. Lavaris Lake jest Państwa partnerem w kwestii pomysłów, impulsów i innowacji produktów do pielęgnacji i restauracji wód.
Jednak "kompetencji w dziedzinie wód" nie zdobywa się z dnia na dzień: Lavaris Lake długo zdobywał i wypracowywał swoją pozycję - ogromnym doświadczeniem, prowadzonymi w sposób ciągły badaniami i rozwojem, zdobywaną wiedzą specjalistyczną i osobistym zaangażowaniem. Wynikiem jest nasza gotowość świadczenia usług: uznana jakość Lavaris Lake opiera się na kwalifikacjach i praktyce, na nas Państwo możecie polegać

Dlaczego "nowości techniczne wywodzące się z badań" są dziełem firmy Lavaris Lake? Ponieważ to tu duch wynalazczości i ambicje konsekwentnie powiązane są z wiedzą specjalistyczną i wrażliwością. Na takiej bazie powstały i powstają coraz nowocześniejsze techniki uzdatniania jakości wody jak też skuteczne i nie stanowiące zagrożenia produkty, dające Państwu, naszym klientom, poczucie bezpieczeństwa. Dowodem na to i potwierdzeniem są patenty i znaki chronione w dziedzinie hydrologii. Produkcja własna głównego asortymentu wytwarzana przez naszą firmę macierzystą zapewnia jakość produktów, elastyczność, ekonomiczność i dotrzymywanie terminów. Badania i rozwój, zapewnienie jakości, dystrybucja i serwis łączą się w przypadku Lavaris Lake w haśle: "czysta woda - nasza sprawa".

Tagged under: Über Lavaris Lake

Login or Register