Menu
A+ A A-

pH-Minus – szybka pomoc przy zbyt wysokim odczynie pH

pH-Minus – szybka pomoc przy zbyt wysokim odczynie pH

Zakres zastosowania

pH-Minus służy do szybkiego obniżania wysokiego (alkalicznego) odczynu pH (ponad 9) w stawach ozdobnych i biotopach, jest także natychmiastową pomocą przy ostrych zatruciach amoniakiem i niedoborze CO2.
Na skutek zbyt wysokiego odczynu pH ryby mogą zachowywać się apatycznie, niedobory CO2 objawiają się słabym wzrostem roślin. pH-Minus przyczynia się także do podniesienia skuteczności środka AlgoClear przy zbyt wysokim odczynie pH wody i stosowany wstępnie podnosi efektywność produktu OptiLake.

 

Działanie

pH-Minus działa szczególnie szybko i skutecznie. Wraz z obniżeniem odczynu pH wody natychmiast ustępuje ostre zatrucie amoniakiem i niedobór dwutlenku węgla dla roślin. Także inne substancje odżywcze mogą być lepiej przyswajane przez rośliny, co skutkuje szybszym wzrostem.
pH-Minus nie pozostawia resztek w wodzie i nie zawiera rdzeni związków kompleksowych. Dzięki zastosowaniu w wodach zasadowych pH-Minus ryby mogą lepiej oddychać, czują się lepiej i chętniej przyjmują pokarm.

Zastosowanie

a) Optymalny czas stosowania
Kiedy odczyn pH przekracza wieczorem 9,0, co zdarza się najczęściej podczas ciepłej pogody i zakwitu glonów.

b) Sposób stosowania
pH-Minus rozcieńczyć w 20-krotnej ilości wody. Roztwór należy rozprowadzić możliwie równomiernie po powierzchni stawu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z roślinami i zwierzętami. Podczas wprowadzania do wody środka pH-Minus filtry i inne urządzenia mogą pozostawać włączone.

c) Dozowanie:
Przed zastosowaniem pH-Minus należy zmierzyć odczyn pH przy pomocy testu pH znajdującego się w walizce AquaCheck firmy Lavaris Lake; najlepiej zrobić to wieczorem przed zachodem słońca. Należy kontrolować odczyn pH i nie wolno obniżać go dziennie więcej jak o jeden stopień skali. Dozować:

  • Przy pH > 9,0: 250 ml pH-Minus na 1.000 litrów (1 m³) wody w stawie.
  • Przy pH 8,5 – 9,0: 100 ml pH-Minus na 1.000 litrów (1 m³) wody w stawie.
  • Około pół godziny po zastosowaniu należy koniecznie zmierzyć jeszcze raz odczyn pH. Jeżeli według pomiaru jest nadal wyższy niż 8,5, powtórzyć zabieg dawką 100 ml pH-Minus na 1.000 litrów (1 m³) wody w stawie. Dokładne wyliczenie zapotrzebowania na pH-Minus wylicza się za pomocą testu pH znajdującego się w walizce AquaCheck firmy Lavaris Lake.

Zalecenia

a) Wzajemne oddziaływanie z innymi produktami
Z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake: pH-Minus wykazuje się pełną skutecznością w kombinacji z każdym produktem z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake. Aby zapewnić pełną skuteczność produktom w proszku z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake, należy stosować pH-Minus zawsze przed planowanym użyciem proszków.
Inne produkty do pielęgnacji stawu:
Wzajemne oddziaływanie z innymi środkami do pielęgnacji stawu nie są nam znane.

b) Ograniczenie skuteczności
pH-Minus jest środkiem do zmniejszania odczynu pH. Działa natychmiast, jednak nie stabilizuje odczynu długoterminowo. Jeżeli przyczyny długotrwałego podwyższenia odczynu pH nie zostały usunięte, (np. "zakwit glonów"), może szybko dojść do podniesienia odczynu do wartości powyżej pH 9,0. W tym przypadku należy stosować pH-Minus w kombinacji z AlgoClear i SeDox z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake. Do stabilizacji wody, po udanym opanowaniu glonów i obniżeniu odczynu pH, należy zastosować środek OptiLake. Także określone materiały (beton, cement, kamienie naturalne itp.) mogą mieć wpływ na podnoszenie odczynu pH. W takich sytuacjach pH-Minus nie będzie miało trwałej skuteczności, ponieważ cały czas – niekiedy przez całe lata – dostrczany jest do wody ług pochodzący z kamieni. Woda potraktowana pH-Minus może być z powodzeniem używana do podlewania ogrodu.

c) Przeciwwskazania
Nie wolno stosować pH-Minus, kiedy woda wykazuje odczyn kwaśny (poniżej pH 7,0)!

d) Działanie na organizmy żywe
pH-Minus w opisanej dawce i stosowany w formie rozcieńczonej nie stanowi zagrożenia dla człowieka, zwierząt i roślin. Ryby i inni mieszkańcy stawu mogą pozostać w stawie w czasie zabiegu.

e) Uwaga
Przy ewentualnej konieczności ponownego zastosowania pH-Minus, może dojść do wyczerpania potencjału twardości węglanowej (KH) i szoku kwasowego (0,5 l pH-Minus obniża twardość węglanową 2.000 litrów wody w stawie o ok. 2 °dH!). Należy sprawdzić twardość węglanową KH przy pomocy testu KH znajdującego się w walizce AquaCheck a do stabilizacji odczynu pH i podniesienia twardości węglanowej zastosować OptiLake z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake.

pH-Minus może przechowywane i transportowane wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W przypadku przelewania do innych pojemników, nie bierze odpowiedzialności za ew. powstałe szkody!

Opakowania handlowe

pH-Minus dostępne jest w następujących pojemnikach: 5 l, 10 l, 50 l, 100 l.
Składować w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera!
Chronić przed dziećmi!

Login or Register