Menu
A+ A A-

SeDox – prewencja rozwoju glonów poprzez wiązanie fosforanów

SeDox – prewencja rozwoju glonów poprzez wiązanie fosforanów

Zakres zastosowania

W wodach o dużej zawartości fosforanów, przy stałym dopływie substancji odżywczych (np. przez zanieczyszczenie wody do napełnienia, dużej liczbie ryb itp.) i/lub intensywnym odkładaniu się osadu

 
Sedox 
* Uwaga: Dane dotyczące dozowania odnoszą
się do starej receptury(60 mg/l). Aktualna została poprawiona, patrz "Dozowanie" w opisie produktu
Sedox

Działanie

SeDox przemienia w wodzie najważniejszą substancje odżywczą dla glonów - fosforany - w nierozpuszczalny minerał apatyt i odbiera dostęp do pokarmu dla glonów. Podczas trwającego co najmniej 6 tygodni okresu działania SeDox redukuje zawartość fosforanów w wodzie poniżej decydującego dla rozwoju glonów poziomu 0,035mg/l. Ponadto poprawia rozkład osadu w stawach ozdobnych i biotopach i chroni w ten sposób wody przed zbyt szybkim zamuleniem. Powstający w reakcji apatyt jest nieszkodliwy dla ryb i innych organizmów żywych i może być wchłaniany przez układ korzeniowy roślin wodnych (z wyjątkiem glonów).

Zastosowanie

a) Optymalny czas stosowania
Przed zimą i po zimie to optymalny okres stosowania SeDox, ponieważ w tym czasie w stawie występuje największe stężenie substancji odżywczych. Szczególnie ważne jest stosowanie wiosną, ponieważ nagromadzone przez zimę w wodzie fosforany doprowadzają do rozwoju glonów. SeDox działa skutecznie także przy bardzo niskiej temperaturze wody. Również przy wymianie większej części wody lub ponownym napełnieniu stawu należy powtórzyć dodanie preparatu SeDox, ponieważ często woda z wodociągu zawiera nadmierne ilości fosforanów. Przy masowym rozwoju glonów należy zastosować SeDox przed lub w kilka dni po wprowadzeniu AlgoClear/AlgoLon®, ponieważ obumierające glony uwalniają z powrotem do wody substancje odżywcze, które powinny być wiązane przez SeDox.

b) Sposób stosowania
SeDox musi zostać równomiernie rozsypany na całej powierzchni wody, bez wcześniejszego rozpuszczania w wodzie. Pozostałości proszku należy spłukać z powierzchni roślin. Podczas wprowadzania preparatu SeDox można pozostawić działające filtry. W stawie mogą przebywać organizmy żywe. Podczas 6 – 8 tygodni działania preparatu nie można usuwać z wody preparatu SeDox, gdyż tylko wtedy osiąga się zalecaną zawartość fosforanów poniżej 0,035 mg/l. W tym okresie nie należy stosować urządzeń itp. do oczyszczania dna! Jeżeli staw połączony jest w systemie z potokiem, należy także w nim zastosować preparat SeDox.

c) Dozowanie:
30 g SeDox na 1.000 litrów (= 1 m³) wody w stawie.

Zalecenia

a) Ograniczenie skuteczności:
Tam, gdzie na skutek zewnętrznych wpływów (karmienie, bogata w składniki odżywcze woda powierzchniowa, pyłek kwiatowy, liście itp) dochodzi do wprowadzania nadmiernej ilości fosforanów przez cały rok, należy stosować regularnie SeDox (co 8 tygodni, gdyż w tym okresie substancje czynne przestają działać w roztworze wodnym).

b) Wskazówki:
SeDox nie powinien być stosowany, gdy odczyn pH jest wyższy niż 8,8! W takim przypadku należy najpierw zastosować pH-Minus a potem OptiLake z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake.

c) Przeciwwskazania:
Stawy z jesiotrami: SeDox może być stosowany tylko tam, gdzie nie występuje i nie żywi się jesiotr, np. w strefie przed filtrami, ponieważ przyswajanie składnika czynnego tego produktu może wywołać u jesiotra problemy zdrowotne.

Opakowania handlowe

SeDox dostępny jest w następujących opakowaniach: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg i 50 kg.
Składować w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze powyżej zera! Chronić przed dziećmi!

Login or Register